Gode links
Klubber i Isefjordskredsen
Odsherred Kommune information
Nykøbing Sj. Sejlklub

Markedsfør din side
Kontingent/Takster


      

Års kontigent:

Junior. 450,00 kr.

Senior. 700,00 kr.

Familiemedlemsskab. 1.050,00 kr.

Pensionister:

Pensionist Senior. 525,00 kr.

Pensionist Familiemedlemsskab. 800,00 kr.

Master:

Mastelængde. < 10 m. 300,00 kr.

Mastelængde. 10 - 15 m. 450,00 kr.

Mastelængde. > 15 m. 600,00 kr.

Kajak 325,00 kr.

 

”Ikke-medlemmer” af NK-S med både i Odsherred kommune: = dobbelt takst.

Klubhus:

Udlånet af huset sker uden vederlag, men der opkræves et beløb på kr. 1.200 til
dækning af udgifter til gryder, potter, pander, køkkenudstyr, service, inventar o. lign.