Info fra Havnefogeden

På mandag den 10. januar 2022 påbegynder vi første del af renoveringen af bro 8. Vi starter med de første 75 meter set ude fra indsejlingen og indad.
Vi forventer at renoveringen af de første 75 meter er færdig inden sæsonstart omkring 1. april 2022.