Husk….. JULEBANKO

Onsdag den 7. december kl. 19:00.

Så er det atter tid, for den årlige tilbagevendende begivenhed…
Adgangsbilletten er køb af 3 plader til 50 kr
Gevinst på 1 række og dernæst på hele plade (hvor der også vil være sidegevinst)
Der vil være pause ca. midtvejs hvor man kan købe glögg og 3 æbleskiver for 25 kr. Tovholdere: Allan, Heidi og Finn

Husk også Sailers Corner hver fredag.

Med sejlerhilsen NK-S

Generalforsamling for året 2021-2022

I henhold til foreningens vedtægter indbydes I til generalforsamling til afholdelse:

Lørdag d. 19.11 2022 kl 13.00 i sejlklubbens lokaler.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Regnskab fremlægges til godkendelse

5. Kontingent og budget fremlægges til godkendelse

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (4-3)

7. Valg af 1 revisorer for 2 år

8. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

9. Behandling af indkomne forslag

10. Eventuelt

Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt.

Ad 4: Regnskab er vedlagt som bilag.

Ad 5 Budget er vedlagt som bilag.

Ad.6 der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. ( se valgliste )

Ad 9 Der er ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen har følgende forslag til afstemning:

Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Bestyrelsen foreslår indkøb af brugt sejlbåd til skolebåd. Budget 15.000

Bestyrelsen foreslår udlån af klubhus til løbeklubben mandag aftener kl. 17.00 22.00 mod et sponsorat på kr. 25.000, Aftalen kan opsiges gensidigt med 3 måneders varsel.

Ad 10. Forslag fra medlem. Bestyrelsesmedlemmer og andre, der har lagt et stort arbejde i klubben, kan fritages fra kontingent.

Indbydelse til stander ned

Lørdag d. 22. oktober kl. 14:00 tages standeren ned, og sejlsæsonen er slut for i år.

klubben er vært ved en øl eller sodavand.

Kl. 18:00 holder vi en klubfest i klubhuset

Her vil der være:

Velkomstdrink

Flere slags kød

Flere slags salater

Flødekartofler

Hertil serveres et glas vin

Kaffe og kage

Pris 200, kr. for medlemmer, og 250, kr. for ledsagere, der ikke er medlem.

Bindende tilmelding til festen sker ved at indbetale på klubbens konto i Danske Bank

Reg. Nr.  3566  konto: 3605760

Husk at mærke indbetaling med dit medlems nr. samt navne på deltagere.

Sidste frist for indbetaling er mandag d. 10. oktober

Vi ses festudvalget

Drømmer du om at opleve sejlerlivet, så har du chancen her.

Nykøbing Sj. Sejlklub starter sejlerskole i denne vinter.
Her lærer du det teoretiske i sejlads (søvejsregler og navigation)
som afsluttes med en duelighedsprøve.

Til foråret tager vi fat på den praktiske sejlads i klubbens skolebåd.
Når du har bestået den praktiske prøve, men måske ikke selv har båd,
vil der være mulighed for at leje skolebåden, så du kan du invitere familie og venner med på ture rundt i Isefjorden.

Lyder det som noget for dig, så kom til vores informationsmøde:

Tirsdag d. 25 oktober, kl. 19:00
Nykøbing Sj. Sejlklub
Snekkevej 11
4500 Nykøbing Sj.

Udover medlemskab af klubben skal du påregne udgifter til kursusmateriale, instruktør og eksamen.
Forhåndstilmelding til: formand@nk-s.dk

Klubtur til Audebodæmningen onsdag d. 28.09 kl 17.00

Efter 2 corona-udsættelser arrangerer klubben nu endelig en besigtigelse og foredrag på Pumpestationen Nykøbingvej 128.

Inddæmning af Lammefjorden er et imponerende entreprenørarbejde fra slutningen af 1800 tallet, som er udført lige i vores baghave. Kom og hør et 2 timers foredrag og rundvisning.

Klubben er vært for en kop kaffe og kage efter rundvisningen.

Pris 50 kr pr. medlem som betales til Formanden kontant ved fremmødet. Tilmelding på mail til allan.wiingaard@gmail.com inden d. 23.09

Hej Medlemmer.

Da Odsherredløberne har mistet deres klubhus, lejer de vores klubhus hver mandag aften kl. 17-20. fra 5. september og året ud. Dette sker som en forsøgsordning.
Eventuelt fremtidigt lejemål drøftes til generalforsamlingen i november. Jeg kan oplyse at løbeklubben har 3 aktive medlemmer i sejlklubben.

Så blev åbent DM for Finn joller gennemført i vores skønne havn i Nykøbing her i weekenden.

På grund af den svage vind kunne  gennemføres 4 sejladser, hvilket lige giver mulighed for kåring af en danmarksmester.

Finjolle klubben og alle sejlere udtrykte stor tilfredshed med stævnet. Bespisning af sejlerne var i top og sejladserne blev afviklet professionelt.

Så en kæmpe tak til de flere end 20 frivillige fra Nk-S, der bidrog til en flot afvikling af stævnet.

Med linkene nedenfor kan i se nogle af de offentlige omtaler af stævnet:

ttps://minbaad.dk/nyhed/archive/2022/14/august/article/finnjolle-dm-2022-veddelev-baadelaug-satte-sig-ubeskedent-paa-hele-podiet/

https://www.sn.dk/odsherred-kommune/32-finnjoller-sejler-om-kap-i-nykoebing/

Finnjolle DM – Medaljerne er kommet

Klubbens forberedelser til Finn DM 12-14. august er godt i gang og det er imponerende, at over 20 medlemmer af Nk-S har meldt sig som frivillige til landarrangementet og til sejladsafviklingen.  

Der er lige nu tilmeldt 32 Finnjoller, så det samlede antal deltagende både kommer nok op omkring 35.

Og nu har vi modtaget medaljerne fra Sejlunionen, så vi også har noget at hænge om halsen på vinderne 🙂

Hans har været flittig med at skaffe ekstrapræmier og rabat hos sponsorerne. Tempo Bådudstyr har doneret gavekort, Palby har doneret forskelligt bådudstyr og Brugsen giver os rabat på vores indkøb. Odsherred Marine i Højby har også doneret gavekort og har derudover lovet at komme med kort varsel og hjælpe, såfremt vi får motorproblemer med hjælpebådene 🙂

Alle klubbens medlemmer er selvfølgelig velkomne til at komme ned på havnen og nyde stemningen. Om morgenen og midt på eftermiddagen er der specielt meget liv, når bådene skal frem og tilbage til kapsejladsbanen.

Sankt Hans

Torsdag d. 23. juni 2021 kl. 17:30

Pak madkurven og mød talstærkt op, så tænder vi op i grillen.

I klubben kan du købe øl, vand og vin til klubpriser.

Med ønsket om en god sejlsæson.