Genåbning af kommunale lokaler

Hej Foreninger

Fra centralt hold, er der nu givet tilladelse til, at der igen kan afholdes indendørs aktiviteter i aftenskoler samt visse dele af foreningslivet – dog er der endnu ikke åbnet op for idrætsaktiviteter, herunder dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter, som f.eks. yoga, dart og tankesport.

Dette medfører, at det fra onsdag den 3. juni igen er muligt at benytte kommunens lokaler til disse aktiviteter – dog skal dette ske inden for nedenstående retningslinjer. Dette, så sundheden hos alle involverede ikke bringes i fare!

  • At man ikke samles flere end 10 personer inkl. underviser/træner/instruktør
  • At der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer. Ved aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil m.v., bør der holdes mindst 2 meters afstand.

I situationer, hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde den anbefalede afstand er det vigtigt, at foreningen/aftenskolen overvejer tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden af kontakter – særlig ansigt-til-ansigt kontakt

  • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
  • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
  • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste eller muskelømhed – selv ved milde symptomer
  • At man er opmærksom på de særlige risikogrupper, som defineret af Sundhedsstyrelsen
  • At fællesredskaber og remedier rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr

Ud fra ovenstående retningslinjer er det op til den enkelte forening/aftenskole at afgøre, hvilke aktiviteter, der egner sig til brug af de forskellige kommunale lokaler – er man i tvivl, er man velkommen til at kontakte den enkelte institution eller Kultur og Fritid på 5966 6402 eller rusr@odsherred.dk.

Husk at aflyse bookede tider i BookingPortalen, hvis disse ikke skal benyttes – på forhånd tak!

På siden ”Foreningsliv i en Corona-tid” (https://www.odsherred.dk/borger/kultur-og-fritid/fritid-og-foreninger/foreningsliv-i-en-corona-tid) finder I information om brug af kommunens inden- og udendørs faciliteter samt links til forskellige organisationers hjemmesider om Corona og foreningsliv.

Venlig hilsen og god pinse!

Rune Sørensen

Foreningskonsulent

Kultur og Fritid

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *