Når båden tages på land.

Vigtig info fra Odsherred Havne !!

Båden løftes på land

Når din båd løftes på land, sker det ved hjælp af, enten havnens kran (YSS) eller en vognmand, som er hyret til at løfte båden. Hvis den anvendte kran taber båden, er det bådens kaskoforsikring, som dækker de skader, der sker på båden.

Hvis forsikringsselskabet vurderer, at der kan pålægges et ansvar på kranføreren af vil det være forsikringsselskabet, som efterfølgende kan rejse et krav overfor kranførerens ansættelsessteds ansvarsforsikring. Det er derfor væsenligt, at du som bådejer ved og kan markere, hvor løftestropperne skal placeres.

Har du som bådejer ikke en kaskoforsikring, skal du selv betale for udbedring af skaderne på din båd og eventuelt rejse et krav (civilt søgsmål) over for kranførerens (hans ansættelsessted) forsikringsselskab.

Sker der skader på tredjemand i forbindelse med, at båden bliver tabt, er det kranens forsikring, som dækker dette ansvar, afhængig af hvem kranføreren er ansat hos.
Havnen, YSS eller vognmand)

Skal sejlbåden stå på land med masten på, er det vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab for at høre, om der er specielle krav til stativ eller andet som forudsætning for, at forsikringen dækker ved uheld.

Hvis båden vælter på land

Hvis din båd vælter, mens den står i stativ på land og gør skade på nabobåden, er det som hovedregel nabobådens kaskoforsikring, der dækker skaden. Hvis hændelsen sker, fordi du som ejer af skadevoldende båd har gjort en aktiv handling, som peger på, at du kan være ansvarlig for, at båden vælter, kan det være din ansvarsforsikring, der skal dække skaden. Skader som sker på egen båd, dækkes af bådens kaskoforsikring.

Bliver din båd skadet som følge af brand på havnen, er det igen bådens kaskoforsikring, der dækker udbedring af skaden. Hvis brandens opståen kan henføres til en bestemt handling – f.eks. en bådejer, som på trods af havnens forbud, har en varmeblæser kørende i sin båd – kan bådejeren gøres ansvarlig og skaden dækkes af bådens ansvarsforsikring.


Venlig hilsen
Odsherred Havne
Steen Hansen
Havnefoged

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *