Optagning af både 2020

Hvis din båd skal ligge på land i Nykøbing.Sj.

Tid til optagning bestilles – i god tid og inden den 30 november – på havnekontoret.i Nykøbing.

 • Havnepersonalet må ikke foretage optagning eller søsætning med mindre samtlige forfaldne ydelser til havnen er betalt – og at båden er forsynet med det aktuelle årsmærke samt kvittering for betalt kranløft
 • Husk at have en aftale om leje af stativ. Alternativ kan egen bådvogn bruges, såfremt den kan trækkes efter havnens traktor.
 • Skal båden tages på land med mast, skal der være gjort klart til dette i god tid INDEN kranløftet. Agterstag og eventuelt bommen afmonteres samt undervant, hvis disse forhindrer åget i at komme på plads. Husk at tjekke med dit forsikringsselskab, hvilke krav de måtte have, når båden har mast på.
 • Husk, at det er din kaskoforsikring, der dækker, hvis der sker skade på båden under løft og transport.
 • Holder din bil på havneområdet langs Snekkevej bedes du fjerne den og benytte de officielle p-pladser.
 • Du skal ligge klar til optagning min. 15 minutter inden det aftalte tidspunkt.
 • Båden skal ligge med bagbord side mod kajen, altså med stævnen pegende ud mod fjorden.
 • Det er din båd, så du ved bedst, hvor stropperne skal sidde. Hjælp med at få stropperne korrekt på plads, så f.eks. aksler, skruer, ror og sejldrev ikke tager skade.
 • Personalets anvisninger skal følges i forbindelse med løft.
 • Vi er kun 2 personen, så husk hjælpere.
 • Styreliner skal være korrekt størrelse (og uden ”kødben”). Fendere skal være påmonteret.
 • Du har 30 minutter med højtryksspuler ved spulepladsen. HUSK AT RYDDE OP EFTER DIG.
 • Bemærk, at det IKKE er tilladt at tilkoble landstrøm på båden, når du ikke selv er ved den. Dette gælder i alle Odsherreds Havne.

Sejlerhilsen fra
Havnefogeden, Odsherred Havne, 22. sept. 2020