Om NK-S´s historie

Den 4. juni 1943 mødtes 6 Nykøbing både ude på fjorden,  vedtog at danne sejlklubben ”Isefjord”. Der blev holdt stiftende general-forsamling d.27 juli 1943 på Casino (Havnekroen) og bogtrykker Osvald Andersen blev valgt som formand.

På generalforsamlingen året efter havde klubben skiftet navn til Nykøbing Sjælland Sejlklub og Robert Larsen blev valgt til formand. Klubben havde 28 aktive og 6 passive medlemmer. Kontingentet var 20 kr. for aktive og 10 kr. For juniorer og 6 kr. for passive.  Ved sejlklubbens start i 1943 var der kun nogle få lystfartøjer hjemmehørende i Nykøbing.

Der var ikke etableret broer i havnebassinet så bådene var fortøjret langs bolværket eller lå for svej i havnebassinet med en agterfortøjning ind til stenmolen ud mod Ringholm dæmningen. Det kan man se på det ældste fotografi der hænger i klubhuset.

Frederik Lunn

Læs mere her.