Hej Medlemmer.

Da Odsherredløberne har mistet deres klubhus, lejer de vores klubhus hver mandag aften kl. 17-20. fra 5. september og året ud. Dette sker som en forsøgsordning.
Eventuelt fremtidigt lejemål drøftes til generalforsamlingen i november. Jeg kan oplyse at løbeklubben har 3 aktive medlemmer i sejlklubben.