Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling og dialogmøde Onsdag den 8. februar 2023 kl. 19.00 i klubhuset.

Følgende ønskes drøftet:

1 Vedtægtsændring: (Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med almindeligt flertal, før de træder i kraft.)

§ 7 Generalforsamlingen:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober. Indkomne forslag tilsendes medlemmerne senest 3 uger før generalfor-samlingen.

Ændres til:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag tilsendes medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

2 Dialogmøde:

Vi ønsker en debat om hvor I ser NKS om 10 år. Vi bliver ældre og der er mange både i havnen, der ikke er medlemmer. Sejlbådene bliver større og mere tursejlere, og der er kommet flere motorbåde. Vores mål er at alle både i havnen er medlemmer.

Vi har et ønske om ugentlige klubaftner (onsdag) med hygge og foredrag om vinteren,

kapsejladser, gril og anden hygge om sommeren. Der skal være plads til alle medlemmer.

Kursusaftner og sejlerskole om tirsdagen.

Kom med dine ideer til hvad klubben skal tilbyde medlemmerne, og nyd en øl eller sodavand til en god debataften omkring din klub.

Bestyrelsen