Mød op til hyggelige klubaftner i vores klubhus

Aktivitetsliste onsdage i Marts. Hygge + en times indlæg.

01.03 Klubaften:                      Erfamøde renovering af Teakdæk AW

08.03 Klubaften                       Foredrag Su-per. Sejlads i coronatider. Per og Susanne

15.03 Klubaften                       Madaften kom til en gang værdagsmad.  Svend.

22.03 Klubaften.                      Hygge. Endnu ingen aktivitet.

Pinsetur 2023

Der fremkom masser af gode ideer på klubbens visionsseminar den 8. februar, heriblandt

mange opfordringer til at genoptage tidligere års fællessejlads til en nærliggende havn.

Som første initiativ efter visionsseminaret har bestyrelsen derfor besluttet at arrangere

en Pinsetur 27-29. maj, hvor alle medlemmer inviteres til at sejle med. Og invitationen er

selvfølgelig til både sejl- og motorbåde.

Programmet er ikke fastlagt endnu, men udover den fælles sejlads og spisning, så vil vi

forsøge at arrangere andre spændende aktiviteter.

Så snart programmet er klart skriver vi ud igen, men sæt allerede nu kryds i

kalenderen.

Bestyrelsen