Generalforsamling 2020 – UDSAT

Som skrevet i talen for standerstrygning ser vi os nødsaget til at udsætte generalforsamlingen 2020 indtil videre.

Begrundelsen er, som vi jo alle ved, at vi har et forsamlingsforbud på max. 10 personer.  Der er dog et alternativ. Vi kan afholde den i Nordgårdshallen med 2 m afstand mellem stolene, med næsen i samme retning og brug af mund-bind når man bevæger sig.

Det kan blive nødvendigt; men i første omgang håber vi at kunne afholde generalforsamlingen i klubhuset inden 1. april.

På generalforsamlinen er 3 medlemmer på valg, hvor Frederik ikke ønsker at genopstille, 2 supplanter, en revisor og en revisorsupplant.

Vi vedlægger her revisorgodkendt regnskab til orientering.

Bestyrelsen har forslag om hævning af kontingent for pensionister med 50 kr pr. næse, og uændret kontingent for resten. Vi har endvidere forslag om oprettelse af et passivt kontingent.

Husk: vi skal passe på hinanden.

Men vi skal ikke glemme hinanden. Jeg vil foreslå at vi mødes til en gåtur i mindre grupper om fredagen kl 15. ” Valk and talk” Det kan være omkring havnen rundt, en tur i Grønnehaveskoven en tur langs Egebjergvej o.m.m.

Med sejlerhilsen.

Bestyrelsen:

Allan Wiingaard.

Link til regnskaber

Link til Budget