Hændelse vedrørende persondata

Ifølge Datatilsynet skal vi informere om brud på persondatasikkerheden.

Der ligger på nettet en gammel medlemsfil, som vi i 2017 prøvede at få fjernet.

Filen indeholder navn, adresse og mail på medlemmer pr. 01-12-2016

Før i tiden lå der medlems adressefiler på hjemmesiden, så medlemmer med pasword, kunne logge ind og se de andre medlemmer, det stoppede i december 2017 / januar 2018, da et medlem gjorde opmærksom på at de havde hemmelig adresse, derefter blev den officielle medlemsfil fjernet.

Det er ikke noget som NK-S har lagt ud.

Men nu prøver vi igen, siden er russisk, så det er svært at komme igennem.

Hændelsen er anmeldt til datatilsynet.

Hilsen Tonny Wass