STORT Tillykke

til de nye Y3 yachtskippere !!!!

Hej Alle

Kurset med Y-3 er nu afsluttet, trods nedlukning på grund af corona og klubhuset lukkede. 

De elever som gennemførte kurset, har udført et stort stykke hjemmearbejde, der er arbejdet i små grupper med godt udbytte.

Der blev afholdt 3 eksamener, det var nødvendigt med små hold for at overholde forsamlings forbuddet. 

Men på trods af besværlighederne, er det lykkedes at få 10 nye yachtskippere Y-3. 

Tillykke!

Sejlerhilsen Jørgen