Generalforsamling 2021

Lørdag d. 20.november 2021 kl. 10.00

Generalforsamling.

I henhold til foreningens vedtægter indbydes I til generalforsamling til afholdelse:

Lørdag d. 20.november 2021 kl. 10.00 i sejlklubbens lokaler

Dagsorden for generalforsamlingen er: 

1.    Valg af dirigent og referent 

2.    Formandens beretning 

3.    Beretning fra udvalgene 

4.    Regnskab fremlægges til godkendelse 

5.    Kontingent og budget fremlægges til godkendelse 

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år (4-3) 

7.    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år  

8.    Valg af 1 revisorer for 2 år  

9.    Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 

10. Behandling af indkomne forslag 

11. Eventuelt 

Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt. 

Ad 4:          Regnskab er vedlagt som bilag.

Ad 5:          Budget er vedlagt som bilag.

Ad.6:          Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg

Ad 10:        Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændring som bilag.

Klubben byder på kaffe under generalforsamlingen og en kold øl efter afslutningen.

Billag:

Ad 4-5   Klik her for Regnskaber

Ad 5   Klik her for Kontingent

Ad 6   Klik her for Valgskema

Ad 10   Klik her for Forslag

Få det hele som samlet PDF her